KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE LISTY LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA EGZAMIN MATURALNY OD MAJA 2009 ROKU
 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:
 
na poziomie podstawowym
  1. LITERATURA POLSKA
 
Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
Daniel Naborowski – wybór wierszy
Wacław Potocki – wybór wierszy
Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz – Romantyczność
Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz Dziady cz. III
Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
Zygmunt Krasiński NieBoska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
Adam Mickiewicz – wybór wierszy
Juliusz Słowacki – wybór wierszy
Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
Bolesław Prus Lalka
Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
Eliza Orzeszkowa Gloria victis
Maria Konopnicka Mendel Gdański
Bolesław Prus Kamizelka
Henryk Sienkiewicz Potop
Kazimierz Przerwa‐Tetmajer – wybór wierszy
Jan Kasprowicz – wybór wierszy
Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
Stanisław Wyspiański Wesele
Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski Przedwiośnie
Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
Zofia Nałkowska Granica
Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
Gustaw Herling‐Grudziński Inny świat
Bolesław Leśmian – wybór wierszy
Julian Tuwim – wybór wierszy
Maria Pawlikowska‐Jasnorzewska – wybór wierszy
Czesław Miłosz – wybór wierszy
Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
Zbigniew Herbert – wybór wierszy
Miron Białoszewski – wybór wierszy
Wisława Szymborska – wybór wierszy
Stanisław Barańczak – wybór wierszy
Jan Twardowski – wybór wierszy
Sławomir Mrożek Tango
Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.
 
  2. LITERATURA POWSZECHNA
 
Sofokles Król Edyp
Horacy – wybór pieśni
William Szekspir Makbet
Molier Świętoszek
Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
Joseph Conrad Jądro ciemności
Albert Camus Dżuma
 
na poziomie rozszerzonym
jak na poziomie podstawowym, a ponadto:
  1. LITERATURA POLSKA
 
Jan Kochanowski Treny
Juliusz Słowacki Kordian
Witold Gombrowicz TransAtlantyk
Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
  2. LITERATURA POWSZECHNA
Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
Franz Kafka Proces
Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
 
Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

 

Lektury on-line

Lektury w wersji cyfrowej znajdziesz także na stronach:

Wolne Lektury

wolnelektury.pl/

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

literat.ug.edu.pl/books.htm

Polska Biblioteka Internetowa

www.pbi.edu.pl/site.php

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

www.polona.pl/dlibra/results