PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

http://www.zsp1busko.pl/node/1979

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

http://www.zsp1busko.pl/node/1988

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

http://www.zsp1busko.pl/node/1989