Klasa I w ZSZ w miejscu nazywanym  Ujście, czyli tam gdzie Nida wpływa do Wisły