Samorząd Uczniowski 2015/2016

 Skład Samorządu Uczniowskiego  

   

  Przewodniczący:
 Edgar Kobos 

Zastępcy przewodniczącego:

Kasia Sokołowska, Martyna Farmas, Kasia Borycka

Skarbnik:                                                      Sekretarz:

 Paulina Biała                                       Agata Maj

 

Od razu zabieramy się do działania ;)) !!!