Na Zebraniu w dniu 21.10.2015r. Rada Rodziców ukonstytuowała się w następujący sposób:

Rada Rodziców

Zdzisława Szumera - Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Szostak - z-ca przew. Rady Rodziców
Włodzimierz Domański - Sekretarz Rady Rodziców
Małgorzata Krzemińska - Skarbnik
Justyna Trelińska - Członek Prezydium
Alicja Wójcik - Członek Prezydium
Irena Cieplińska - Członek Prezydium
Małgorzata Przybycień - Komisja Rewizyjna
Ewa  Segda - Komisja Rewizyjna
Małgorzata Gręda - Komisja Rewizyjna
Elżbieta Szymbra
Agnieszka Bucka
Agnieszka Borzęcka
Jolanta Sagan
Barbara Gajek
Marta Sztuk
Klaudia Adamczyk
Jolanta Kowalska
Anna Żak
Renata Lech
Anna Kędziora
Joanna Wojnowska
Alicja Bednarz
Ewa Kaczmarczyk
 

Na Zebraniu Rada Rodziców zapoznała się min. z protokołem kontroli i rozliczenia kasy Rady Rodziców przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. Stwierdzono, że cała gospodarka środkami finansowanymi Rady Rodziców prowadzona jest racjonalnie i celowo.