Pilotaż ORE w naszej szkole

Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
Nasza szkoła, jako jedna spośród 220 szkół z całej Polski została zaproszona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w Warszawie do udziału w ogólnopolskim pilotażu projektu PO WER, którego celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.
 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o projekcie: http://www.ore.edu.pl/wspomaganie-szkol-w-rozwoju-o-projekcie