Szkoła naprawdę „international”

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju już od kilku lat bierze czynny udział w różnych projektach europejskich. Pierwszym poważnym projektem był projekt pt.”Fit for Europe” z niemiecką szkołą w Brilon, realizowany poprzez platformę e-twinning. Współpraca ta zakończyła się czterodniową wymianą uczniów – najpierw w Polsce, później w Niemczech.

           Powodzenie tego projektu skłoniło szkołę do kontynuowania tego typu działań. Następnym projektem był projekt w ramach akcji Comenius, realizowany wspólnie ze szkołami w Szwecji, Turcji , Włoszech i Czechach. Głównym celem tego projektu, który nosił tytuł "Chroń przyrodę i bądź przyjazny dla środowiska" było stymulowanie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej oraz czystej Europy. W ramach tego projektu 16-tu uczniów naszej szkoły wyjechało na pobyty jednotygodniowe mieszkając i przebywając pod opieką rodzin goszczących.

Dyrektor szkoły oraz cała kadra pedagogiczna są świadomi faktu, że język obcy jest niezbędny w życiu zawodowym przyszłych absolwentów oraz tego, że nauka języka obcego nie zawsze jest przyjemna i bezproblemowa. Aby nauka ta nie wiązała się tylko z przykrym obowiązkiem zapamiętywania słówek i odgrywania dialogów „na niby”, w szkole prowadzonych jest wiele działań ułatwiającym uczniom przyswajanie języków obcych, trochę inaczej niż w tradycyjny sposób i tylko na lekcjach.

Mając to na uwadze, szkoła poprzez swoje działania stara się stwarzać uczniom możliwości „real-life conversations”,  motywuje uczniów do pracy oraz pokazuje im prawdziwy sens nauki języków obcych jakim jest umiejętność komunikowania się. Kiedy projekty w ramach akcji Comenius zmieniły się w Erasmus+ stało się oczywistym, że i w tych projektach szkoła będzie brała udział. Inicjatorką rozpoczęcia działań w tym kierunku była  pani Monika Zwolska. Aktualnie  szkoła realizuje trzy projekty Erasmus +.

Bardzo ciekawym projektem jest projekt obecnie realizowany w szkole. Tytuł tego projektu to Erasmus+ Changing Places i jak sama nazwa wskazuje, uczniowie w tym projekcie zamieniają się miejscami z nauczycielami, ale lekcje prowadzą w szkołach za granicą posługując się językiem obcym. Należy także podkreślić, że  uczestnikami tego projektu są nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele ZSP nr 1. W roku szkolnym 2017-2018 zaplanowanych jest ponad 40 wyjazdów nauczycieli do szkół partnerskich - w tym do Anglii, Włoch, Turcji, Hiszpanii i Niemiec. Wyjazdy te mają służyć temu, aby kadra pedagogiczna porównała swoje metody nauczania z tymi, które są wykorzystywane w innych krajach, a najlepsze z nich przeniosła na swój grunt czym w znaczny sposób podniesie poziom kształcenia w szkole.

Pierwszym projektem był jednak projekt pod nazwą „Mutual Open and Online Skills” ze szkołami w Anglii, Niemczech, Finlandii, Włoch i Hiszpanii. Każdy kraj partnerski miał za zadanie stworzyć platformę edukacyjną  z różnych dziedzin nauki. Po stworzeniu platformy uczniowie poszczególnych szkół nie tylko biorący udział w wyjazdach, lecz wszyscy pozostali mogli poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu historii, fizyki, architektury, ochrony środowiska, sztuki, języka hiszpańskiego oraz gastronomii. Po przepracowaniu danego zakresu materiału, aby sprawdzić swoją nową wiedzę rozwiązywali test online, w którym natychmiast otrzymywali wynik swojej pracy.

 

   

 

Najnowszym projektem, który rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku jest projekt – EASY KA2. Projekt zakłada wyjazdy uczniów i nauczycieli w celu podnoszenia swoich umiejętności typowo praktycznych. Uczniowie uczestniczą w praktykach na terenie innych szkół w takich krajach jak Francja (wyspa Reunion) , Grecja,  Włochy i Bułgaria.  Nauczyciele towarzyszący uczniom w tym samym czasie zapoznają się z metodami nauczania w tych krajach oraz samodzielnie przeprowadzają lekcje dla uczniów z krajów partnerskich.  Program skierowany jest do uczniów technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Do tej pory odbyły się dwa wyjazdy – na egzotyczna wyspę Reunion oraz do Biella we Włoszech.  Wyjazdy były doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości oraz poszerzenia swojej wiedzy. Przed nami są jeszcze dwa wyjazdy – do Bułgarii i Grecji.  A na wiosnę 2018 roku będziemy gościć u nas pozostałych uczestników tego projektu. 

 

 

Należy również wspomnieć, że już od kilku lat zapraszamy do szkoły studentów z zagranicy w ramach współpracy ze studencką organizacją  AIESEC. Jest to program praktyk międzynarodowych, dzięki którym studenci, oraz niedawni absolwenci z innych krajów mają okazje zdobyć profesjonalne doświadczenie pracując w polskich szkołach lub firmach. Dla naszych uczniów jest to wspaniała okazja, aby pogłębić swoją wiedzę o świecie i co ważniejsze rozwinąć swoje umiejętności językowe. Program ten cieszy się wielką popularnością wśród uczniów szkoły. Do tej pory w szkole odbyło się 6 edycji tego typu projektów, a  w tym czasie gościliśmy studentów z Węgier, Gruzji, Ukrainy, Turcji oraz z tak odległych krajów jak Tajwan, Chiny, Indie , Nigeria czy Meksyk. Relacje ze wszystkich wydarzeń można znaleźć na stronach internetowych szkoły.

Projekt e-twinning: http://www.zsp1busko.pl/node/475

Erasmus+: http://www.zsp1busko.pl/node/1819

AIESEC: http://www.zsp1busko.pl/node/1090

   

Keresztury Agnes z Węgier oraz Tsai Chih Chung z Tajwanu                              Ann z Meksyku

   

Himanshu Rajure z Indii oraz Perizat Sabinova z Kirgistanu       Nilufar Mammadowa z Gruzji oraz Esra Jucel z Turcji