Egzamin zawodowy na 100%

Z przyjemnością informujemy, iż egzamin w zawodzie technik hotelarstwa, w części pisemnej jak i praktycznej, zdało 100 % uczniów.

  
 
 Egzamin w zawodzie technik rachunkowości zdało 90 % z tego 100% zdało egzamin pisemny a 11 osób egzamin praktyczny napisało na 100%.
 
 
 
Technik technologii żywienia egzamin pisemny zdało 100% uczniów a 20% zdało egzamin praktyczny na ponad 96%.


 
To ogromny sukces naszych uczniów oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Dyrekcja pogratulowała i wręczyła świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

Gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów.