,,Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce''.

C. K. Norwid

Pod takim hasłem w dniu 11 października 2018 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8859_0.JPG

Młodzież podziękowała Dyrekcji, nauczycielom  oraz pracownikom administracji i obsługi za okazywanie dobrej woli i wielkiego serca.

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8814.JPG

Prowadzący uroczystość - Karolina Kępa (klasa III C) oraz Kamil Krasa (klasa IV e) przywitali zaproszonych gości, Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8894_0.JPG

W trakcie uroczytości Dyrektor Szkoły podziękował:
p. dyrektorowi Markowi Partyce, p. Annie Marzec, p. Małgorzacie Lech, p. Iwonie Kąkol, p. Ewie Dytkowskiej, p. Justynie Szumilas, p. Teodozji Plebańczyk, p. Monice Lubańskiej, p. Robertowi Jaskulskiemu
za trud włożony w edukcję młodego pokolenia.

  	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8905.JPG

Wśród nagrodzonych nie zabrakło również pracowników administracji i obsługi.

http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8878.JPG

Pani Renata Sowińska otrzymała Nagrodę Starosty, którą wręczyła Pani Naczelnik Renata Krzemień.

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8962.JPG

Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu   

http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/DSC_9113_0.JPG http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8911_1.JPG

Niezwykle ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas I,

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8927.JPG

 wręczenie odznaczeń z logo szkoły 

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/DSC_9128_0.JPG

oraz pasowanie nauczycieli na wychowawców klas I.

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/DSC_9176.JPG http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8979_0.JPG

 	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8997.JPG http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8993.JPG

  	 http://www.zsp1busko.pl/sites/default/files/RYB_8985.JPG

Zgodnie z wieloletnią tradycją po uroczystości delegacje klas I z wychowawcami posadzili drzewka przed szkołą.