Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
z języka angielskiego 2019/2020

Dla uczniów klas pierwszych:

 

Dla uczniów uczęszczających na zajęcia PPP 

Nauczyciel : MAłgorzata Marcinek ( harmonogram wkrótce)

Dla uczniów klas II, III Liceum:
 
poszerzanie umiejętności mówienia - Małgorzata Piwońska (informacje u nauczyciela)

Dla uczniów technikum:

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury rozszerzonej (klasa 4e) - środa na 8 lekcji. Nauczyciel - Michał Siekierski

 

Speaking practice - ćwiczenie mówienia - (klasa 4h) - czwartek na 8 lekcji . Nauczyciel - Remigiusz Jaskulski