Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
z języka angielskiego 2018

Dla uczniów klas pierwszych:

Liceum: 
Poniedziałek, 7.30  sala nr 3; Agnieszka Zielińska

 

Dla uczniów klas II, III, IV Technikum

wtorek, 7.30 sala numer 3 Michał Siekierski

Dla uczniów klas II, III Liceum:
 
poszerzanie umiejętności mówienia - Małgorzata Piwońska (informacje u nauczyciela)