KONKURS NA NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĘ

 

Klasy, które w swoich szkołach
uzyskały w maju 2019 r.
frekwencję powyżej 90%

 Wyniki konkursu w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasa

V `2019

Pozycja

%

III Liceum Ogólnokształcące

I B

1

90,50

Technikum Nr 1

III e

1

92,03

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1

III w

1

91,30

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klasy, które maju 2019 r.
uzyskały w całym ZSP 1 frekwencję powyżej 90%

 

 

Klasa

Pozycja

Średni %

III e

1

92,03

III w

2

91,30

I B

3

90,50

 

 

 

 

 

 

 

  

Ranking klas

w kategorii: frekwencja po 4 miesiącach II okresu roku szkolnego 2018/2019

- klasy najwyżej notowane

 

 

Lp.

Kl.

Za 4 m-ce

Poz.

Śr. %

III LO

           1.           

I B

1/II

91,30

           2.            

I C

2/III

89,34

           3.            

II C

3

86,39

Technikum Nr 1

       1.             

III e

1/I

92,25

       2.             

I e

2

86,92

Branżowa Szkoła I Stopnia

           1.            

III w

1

84,52

           2.            

II w

2

77,54

           3.            

I w

3

61,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejmy ambicję dołączyć do tego elitarnego grona!

 

Informacje dotyczące niskiej frekwencji
- Za niską (poniżej 60% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję, liczoną po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego, uczniowi może być udzielone ostrzeżenie
o skreśleniu z listy uczniów
– zgodnie z § 64, ust. 1, pkt 4 Statutu ZSP 1. Ostrzeżenie o skreśleniu z listy nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- W przypadku ucznia niepełnoletniego, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych, liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku szkolnego, może zostać skierowany wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców ucznia.
- Za niską (poniżej 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych) frekwencję uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 63, ust. 7 Statutu ZSP 1. 
- Uczeń, którego absencja osiągnęła lub przekroczyła 50% liczby wszystkich godzin lekcyjnych może zostać skreślony z listy uczniów – na mocy § 63, ust. 7 Statutu ZSP 1.
- Jeżeli uczeń był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zajęcia lekcyjne wynikające z planu lekcji w danym dniu, to nie może niczym usprawiedliwić w ten sposób opuszczonych godzin.
- Nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu 5 dni roboczych od dnia powrotu do szkoły.