Zakończenie szkoły 2019
Dnia 26 kwietnia 2019 roku odbyła się akademia z okazji zakończenia szkoły przez uczniów klas III liceum i IV technikum.
 

Hymn szkoły zaśpiewały uczennice z klasy II b, I b i I c.

Dyrektor szkoły pan Andrzej Bilewski po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości  przekazał nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami. 


Najlepsi uczniowie otrzymali  od Pana Dyrektora nagrody książkowe oraz symboliczne statuetki - Laur Absolwenta.  
Tytuł najlepszego absolwenta Technikum Nr 1otrzymała Paulina Maciąg
z klasy IV E.

 
 
Tytuł najlepszego absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego otrzymała Weronika Czyż z klasy III B.
 
 
 33 uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem (20 uczniów z Technikum Nr 1
i 13 z III Liceum Ogólnokształcącego).
 
 

Wśród uczniów Technikum Nr 1 świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali uczniowie z klasy IV e (średnia powyżej 5,01): Mateusz Fąfara, Patrycja Tułak, Patrycja Rogowska, Kinga Kruk, Karolina Golonka.

 
Średnią powyżej 4,75 i biało-czerwony pasek otrzymali także:
Kamila Rusin z klasy IVh, Patrycja Obłąk z klasy IVg oraz Magdalena Firka, Jakub Banasik, Patrycja Majcherczak, Joanna Masłowska, Sandra Prędka Aleksandra Rasińska.

Natomiast z III Liceum Ogólnokształcącego 
świadectwa z biało-czerwonym paskiem (średnia powyżej 5,01) otrzymali z klasy III b: Magdalena Śledzik, Karolina Kuliś, Joanna Deszcz;

z klasy III a: Agnieszka Dragan, Weronika Musialik;  z klasy III c: Karolina Kępa, Aleksandra Pamuła i Olga Kwiecień.
 

Średnią powyżej 4,75 i biało-czerwony pasek otrzymały także: Ewa Jurecka, Natalia Skrzela, Natalia Gniady i Patrycja Strózik - uczennice III LO.
 
 
Uroczystość poprowadzili  Karolina Kępa z klasy III C i Kamil Krasa z klasy IV e.
 
Statuetki Super menagera otrzymały Aleksandra Pamuła i Dominika Arendarska z klasy III C.
Tytuł MISTRZYNI FOTOGRAFII otrzymała Klaudia Tometczak z klasy III B.
 
Statuetkę SUPER AKTORKI otrzymała Dominika Styczeń z klasy III A.
Statuetka Super Stylistki trafiła do Patrycji Strózik z klasy III C.
Złoty mikrofon dla osób zaangażowanych w życie artystyczne szkoły przyznany został Karolinie Kępie z klasy III C i Kamilowi Krasie z klasy IV e.

Statuetki SUPER MUZYKA otrzymali: Anita Brzostkiewicz, Julia Miklaszewska, Karolina Sieradzka - uczennice z klasy III A, 

 

Artur Łapczyński z klasy III C, Kamil Krasa z klasy IV e i Maciej Fijałkowski
z klasy IV h.

Uczniowie działający w Szkolnym Klubie Europejskim otrzymali tytuły Euroambasadorów.
 
 
Statuetki otrzymali uczniowie klasy IV h: Eliza Jałocha, Dominika Kucybała, Monika Bednarz, Maciej Fijałkowski.

Mistrzynią Sportu w latach 2016- 2019 została Aleksandra Błachucińska
z klasy III C.

 Wyróżnieni uczniowie reprezentowali szkołę w wielu zawodach i turniejach sportowych osiągając wysokie lokaty.
 Statuetki dla najlepszych sportowców Technikum Nr 1 w latach 2015-2019 otrzymali z klasy IV e: Joanna Masłowska, Kamil Krasa, Karol Rózga;
z klasy IV g: Martyna Basa, Aleksandra Golik, Katarzyna Jurkowska, 
Krystian Pienias i Mateusz Wójtowicz.

 
Wyróżnieni uczniowie są osobami ambitnymi i uzdolnionymi sportowo.
Statuetki dla najlepszych sportowców w III Liceum Ogólnokształcącym w latach 2016-2019 otrzymali:z klasy III A: Kamila Nowak, z klasy III B Natalia Gniady, Sebastian Trutkowski, Wiktor Twaróg,
 z klasy III C: Joanna Gozdek, Tomasz Kołek, Olga Kwiecień, Mateusz Piórczyk, Patryk Rzępała, Patrycja Strózik, Aleksandra Gaweł, Kinga Kępińska.
 
 38 osób odznaczonych zostało tytułem honorowego dawcy krwi. 
  
 
 Pożegnalną piosenkę wykonał szkolny zespół muzyczny pod opieką pana Michała Siekierskiego.
 
  W podziękowaniu dla nauczycieli kwiaty. 

  

Uczniowie podziękowali Dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w edukację, za cierpliwość i ciepłe słowa, a także za wspólne lata w szkole, podczas których wspólnie odkrywaliśmy świat.

 
 Absolwentów pożegnali uczniowie z młodszych klas - Oskar Niciarz z klasy II A
i Martyna Adamczyk z klasy II B LO.
 
Na zakończenie piosenka w wykonaniu zespołu muzycznego.
 
 W oczekiwaniu na upragnione wakacje.