Stypendia Dyrektora
W dniu 13 lutego 2020r. Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski wręczył 52 uczniom Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce i 4 uczniom za osiągnięcia sportowe.


Dyrektor pogratulował uczniom


wysokich wyników w nauce.
 

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego.


Uczniowie Technikum Nr 1


Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia

Uczniowie otrzymali stypendia za osiągnięcia sportowe.