Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Witamy w drugiej klasie!

 

"Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem." ~ Johann Heinrich Pestalozzi 

I C - 2019