Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 REKRUTACJA 2024

18 lipca 2024 r. (czwartek)
odbyło się podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych  

  W czasie spotkania z rodzicami zostały omówione zasady potwierdzania woli nauki. Rodzice złożyli deklaracje dotyczące zajęć WF, religii, RODO.  Przekazane zostały informacje dotyczące podręczników, jęz. obcych, zakupu koszulek na WF, zdjęcia i inne sprawy organizacyjne.

Od 18.07.2024 r. zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę nauki dostarczając świadectwa ukończenia klasy ósmej oraz zaświadczenia wyników egzaminu ósmoklasisty  (oryginały!), rodzice składają ww. delaracje do 23.07.2024 r. (sugerowany termin).

25.07.2024 r. o godz. 10.00 wywieszenie list przyjętych - zakończenie rekrutacji.