Szkolny pedagog

     Nowoczesna szkoła, chcąc w pełni zrealizować funkcje dydaktyczne i wychowawcze, musi zorganizować wszechstronną opiekę nad uczniami. Jedynie połączenie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej gwarantuje wysokie efekty pracy.

     Wyrazem troski naszej szkoły o wypełnienie powyższych funkcji jest zatrudnienie pedagoga szkolnego mgr Anny Jaskulskiej. Do jej głównych obowiązków należy koordynacja działalności opiekuńczo - wychowawczej szkoły, rozpoznanie środowiska wychowawczego, pomoc uczniom w problemach rodzinnych, rówieśniczych
i szkolnych. Pedagog zajmuje się także realizacją programu profilaktycznego we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Prokuraturą Rejonową, Służbą Zdrowia. Priorytetowe zadania szkolnej profilaktyki w bieżącym roku to m.in. - promowaie zdrowego stylu życia, przygotowanie młodzieży do umiejętnych wyborów w życiu, troska o czystość języka.

    Ważną funkcję pełni pedagog w sprawowaniu opieki i nadzoru nad uczniami w procesie ich nauki i wychowania. Zajmuje się analizą indywidualnych przypadków i przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów, problemem absencji, współpracując z wychowawcami klas.

Z inicjatywy pedagoga w naszej szkole prowadzone są konkursy "O najlepszą frekwencję wśród klas", konkurs plastyczny "Walka z nałogami".