Created string item:394:title for text group menu: About Us

 50 LAT SZKOŁY

Wspólna fotka... na ponad pół tysiąca osób – to chyba wymarzony wstęp do obchodów jubileuszu 50-lecia szkoły?
– Tak, to pierwszy punkt obchodów. To zdjęcie, które planujemy „wysłać” w przyszłość. Dlatego zależało nam, by wszyscy, którym szkoła jest bliska mogli się na niej znaleźć.
„Ekonomik” to 50 lat historii. A jak szkoła ewoluowała przez te pół wieku?
–Budynek przy ul. Mickiewicza 6 od 1949roku wykorzystywany jest  na cele oświatowe - najpierw Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Pedagogicznego, później filii ZSZ w Pińczowie. 31.12.1965r.  Minister Oświaty powołał Technikum Ekonomiczne. W 1968 roku przekształcono je w Liceum Ekonomiczne, któremu nadano imię M. Kopernika w 1973r. W roku 2002 zostało przekształcone w Technikum Nr 1.
W tym roku przyjęliście blisko 200 pierwszoklasistów. Młodzież garnie się do „ekonomika”, bo...
– kształcimy w kierunkach, które są kierunkami „ekonomicznymi”, a wiedza ekonomiczna w życiu zawsze będzie potrzebna, czy to do prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy do zarządzania przedsiębiorstwem, o którym przecież większość z nas marzy. Ponadto jesteśmy szkołą, w której wspólnie tworzymy przyjazną atmosferę, uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje a bezpieczeństwo uczniów jest naszym priorytetem.  Od kilku lat Technikum Nr 1 jest szkołą plasującą się w TOP 10 tzn. wśród najlepszych szkół województwa.
Proszę zdradzić, jak będzie wyglądał program obchodów „złotego” jubileuszu?                                   
– Ponieważ „50” wypada w sylwestra uznaliśmy więc, że będziemy świętować 4 miesiące przed i cztery miesiące po „okrągłej rocznicy”. Okres ten wykorzystamy na szeroką dyskusję o Szkole, o jej historii i przyszłości. Przygotujemy „kapsułę czasu”. Nie zabraknie konkursów i gier dla młodzieży, spotkań z „ciekawymi ludźmi”. Galę jubileuszową planujemy zorganizować w czerwcu.   (3 czerwca 2016 roku)                 

Rozmowa red. Echa Dnia z Dyrektorem P. Andrzejem Bilewskim

Historia szkoły

Pamiątkowa fotografia

Konkurs kulinarny 2016

kapsuła czasu

Konferencja naukowa