Created string item:394:title for text group menu: About Us

 

SZKOLNE KOŁO TPD
ROK SZKOLNY 2023/2024

                     Szkolne koło TPD skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

                                                                           Cele i założenia

- rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego  i lokalnego środowiska,

- przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza,

- umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,

- wspieranie wybranych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,

- rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,

- odwaga, empatia, kultura osobista,

- budowanie poczucia sprawstwa i skuteczności.

                                                                      Uczniowie należący do koła TPD:

Klasa 3E: Żukowski Jakub, Grzywa Jakub, Schabowski Gabriel, Mycka Julia, Urban Kinga, Dybała Kamilia, Sady Oliwia, Blacha Natalia, Parada Tatiana

Klasa 2D: Nalepa Martyna, Badocha Zuzanna, Malec Amelia, Studziżur Nikola, Cyrańska Weronika, Musiał Emilia, Nalepa Natalia

Klasa 2H: Kopieniak Daniel, Jarubas Gabriela, Sławińska Julia, Sowińska Kamila, Górniak Anna.

Klasa 2B: Lelas Julia, Szydłowska Magdalena                                                                                                                                                                                                                                                                            

Opiekunowie: Ewelina Majcher, Monika Sowa, Helena Budzyńska