Created string item:394:title for text group menu: About Us

Projekty MEiN 2021/2022

  

Szkoła (ZSP) usyskała dofinansowanie w wysokości 40 000zł z Programu "Poznaj Polskę".

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcące uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia.
Wycieczka do Wrocławia.

Uczniowie Technikum Nr 1 uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

Wycieczka  do Warszawy

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego.

Wycieczka do Zakopanego 2021

 

ZSP brał udział w Programie

ZSP brał udział w Programie