Created string item:394:title for text group menu: About Us

 Program Moje finanse

Od kilku lat w szkole realizowane są programy edukacyjne  „Moje Finanse” 
we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
 
W bieżącym roku szkolnym program realizują:
 
 
 
 Klasa 2B                         Klasa 2C   
 
Klasa 2D
 
Klasa 3B                                                                         Klasa 3C
 
Poprzez udział w Projekcie „Moje finanse” uczniowie  kształtują umiejętności, które umożliwią im w przyszłości  zarządzanie finansami osobistymi, podejmowanie decyzji o kierunkach
 i formach inwestowania kapitałów, posługiwanie się bankowością mobilną, czuwanie nad  własnym bezpieczeństwem finansowym. Poszerzają  wiedzę dotyczącą  zasad działania sektora finansowego. Realizując projekt „Moje finanse” uczniowie korzystają z zasobów umieszczonych na platformie internetowej, mają dostęp do wykładów, filmów, prezentacji. Na zaliczenie każdego bloku tematycznego rozwiązują zadania, krzyżówki, testy, a wszystkie aktywności ucznia kontroluje nauczyciel w dzienniku elektronicznym. Uczniowie uzyskują wiedzę uzupełniającą z podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, z zakresu bakowości, inwestowania na giełdzie, ubezpieczeń społecznych. Zapoznają  się z największymi instytucjami finansowymi w Polsce i na świecie. Poznają zasady racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami. Uczą się identyfikować i rozumieć podstawowe zjawiska makroekonomiczne. Wykorzystują   innowacyjną metodę zdobywania wiedzy,  jaką jest platforma edukacyjna. Uczą się systematyczności w działaniu i odpowiedzialności za podejmowane zadania. Wdrażają się do świadomej pracy nad własną edukacją i rozwojem oraz zaradnością życiową. W ocenie uczestników projektu „ Moje Finanse” jest to bardzo atrakcyjna  forma zdobywania wiedzy ekonomicznej, ponieważ stwarza możliwość korzystania z różnych źródeł w dowolnym czasie. Zadania zaliczeniowe są tak skonstruowane, że nie można przejść do rozwiązywania następnego bez rozwiązania poprzedniego, co sprzyja utrwalaniu wiadomości. Poszczególne moduły programu są systematycznie aktualizowane i uzupełniane, więc uczniowie mają dostęp do najnowszej wiedzy.