Created string item:394:title for text group menu: About Us

    Cele pracy Szkolnego Klubu Medialnego Meg@bajt
 Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym XXI wieku poprzez:
1) poszerzanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł w tym w znacznej mierze z Internetu,
2) rozwijanie świadomej motywacji w poszukiwaniu informacji z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego,
3)
 
kształtowanie umiejętności selekcjonowania wyszukanych informacji,
4) rozwijanie technologii komunikacyjnej,
5) kształtowanie umiejętności
traktowania technologii informacyjnej w sposób zintegrowany z innymi dziedzinami życia,
6) 
kształtowanie umiejętności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w wykorzystywanych programach komputerowych,
7)  
kształtowanie umiejętności przestrzegania prawnych i społecznych aspektów zastosowań technologii informacyjnej,
8)  
rozwijanie dociekliwości poznawczej w samodzielnym rozwiązywaniu problemu,
9)  dostrzeganie nie tylko zalet, ale także zagrożeń nowocze
snych technologii  społeczeństwa informacyjnego. 


Plan pracy Szkolnego Klubu Medialnego "MEG@BAJT"
w roku szkolnym 2022/2023

  1. Obsługa uroczystości i imprez szkolnych pod kątem medialnym - filmowanie i fotografowanie (cały rok według szkolnego harmonogramu).
  2. Zgłoszenia i udział w konkursach (cały rok w zależności od pojawiania się ofert).
  3. Aktualizacja strony WWW Klubu (na bieżąco).
  4. Sporządzanie prezentacji multimedialnych na uroczystości szkolne (według potrzeb).
  5. Sporządzanie i wydruk napisów okolicznościowych, plakatów, dyplomów, adresowanie kopert (cały rok - w zależności od potrzeb).
  6. Sporządzanie biuletynów informacyjnych o szkole, o klasach i kołach zainteresowań (styczeń, luty, marzec 2019/2020).
  7. Przygotowania Klubu do promocji szkoły na Powiatowych Targach Edukacyjnych.
  8. Projektowanie uczniowskich stron WWW (cały rok)

 Szkolny Klub Medialny Meg@bajt działa w naszej szkole od kilku lat. Naszym zadaniem jest między innymi: relacjonowanie wszystkich imprez szkolnych. Do gamy naszej profesji zalicza się videofilmowanie i fotografowanie. Naszym zadaniem jest również montaż wcześniej nagranych filmów.

 

        Kliknij tu i !!!  -  Zobacz Nasze Filmy !!!