Created string item:394:title for text group menu: About Us

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Od 1 września 2021 szkoły funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej. Oznacza to, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą prowadzone w budynku Zespołu i na obiektach należących do Zespołu lub pozostających w jego dyspozycji.

Niemniej jednak sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedur ograniczających ryzyko zakażenia się wirusem Covid-19. W tym zakresie obowiązuje nas postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla szkół i placówek oświatowych.

W związku z powyższym wdrażamy zasady i procedury postępowania i zachowania
w sytuacjach szkolnych w formie Regulaminu i Procedury
. Bardzo proszę o zapoznanie się z obowiązującymi ustaleniami i ścisłe ich przestrzeganie.

                                                                                                                                                                       Dyrektor ZSP

 Regulamin funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii 2021

Procedura funkcjonowania szkół ZSP 2021