Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 I Buska Drużyna Wędrownicza
im. Zdzisława Zemły
 
działa przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika od 1996 roku.
Harcerze - uczniowie tej szkoły pracują w oparciu o swój własny plan pracy. Wspomagają działanie szkoły bezpośrednio podczas różnych imprez w pracach organizacyjnych, porządkowych, obchodach świąt narodowych, ale także pośrednio, stwarzając uczniom kolejne, naturalne okazje do spędzenia wolnego czasu, kanalizowania nadmiaru energii, rozwijania zainteresowań. Harcerze mają możliwość wędrowania po szlakach Ponidzia podczas corocznie organizowanych rajdów: "Pondzie". "Po omacku", "Zmarzlaczek", "Grochowiska". Włączamy się do kwest pieniężnych organizowanych w różnych celach.
Wszystkich chętnych zapraszamy!

Z harcerskim pozdrowieniem:  Czuwaj!
                                                                                                                                       
                                                                                                                        Opiekun: Mirosława Gajda
                                                                                                                                              Iwona Kąkol
      

Rok szkolny 2019/2020


Rok szkolny 2018/2019


Rok szkolny 2017/2018 i poprzednie lata