Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); poniżej informacja do zapoznania się

Powołano INSPETKORA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontakowe Inspektira Danych: adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

K L A U Z U L E   I N F O R M A C Y J N E
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

I.                Klauzula informacyjna dla  uczniów, rodziców, nauczycieli.

II.              Klauzula informacyjna dla pracowników.
III.      Klauzula informacyjna dla umów najmu, umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

IV.      Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów.