A K T U A L N O Ś C I 

 
 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dla Absolwentów Szkół Podstawowych - REKRUTACJA 2020/2021
Szkoła Branżowa I Stopnia - szkołą pozytywnego wyboru. 
Festiwal zawodów 2018 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

            DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH                    

 

 Wyniki matur 2020/2021
(ZSP cały czas powyżej średniej krajowej)
  III LO zdało - 93,1%                                śr. krajowa - 87%
 
Technikum Nr 1 zdało - 80%                
śr. krajowa - 75%

  Wyniki Matur z ubiegłych lat  
 

Szkoła w obiektywie kamery  - filmy 

 ................................................................................................................................................................................... 

Historia szkoły Patron szkoły Biblioteka szkolna
 W 1937 roku organizacje polityczne i władze powiatowe Buska wydały zgodę na wybudowanie w mieście "Domu Strzelca". W budynku znaleźć miały swe lokum : Związek Strzelecki... Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglądało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bramami ... Biblioteka posiada w swoich zasobach bogaty księgozbiór (18000 woluminów) literatury pięknej (polskiej i obcej) literatury popularno- naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
Samorząd Uczniowski koła zainteresowań Pedagog

Szkołę tworzy przede wszystkim młodzież, dlatego jej udział w rządzeniu jest raczej oczywisty. Dlatego powoływane zostają samorządy uczniowskie, reprezentujące całą społeczność....

Uczniowie naszej szkoły rozwiją swoje talenty i zainteresowania w wielu kołach przedmiotowych i artystycznych, organizacjach i klubach uczniowskich Nowoczesna szkoła, chcąc w pełni zrealizować funkcje dydaktyczne i wychowawcze musi zorganizować wszechstronną opiekę nad uczniami. Jedynie połączenie funkcji ...