A K T U A L N O Ś C I

Rekrutacja do Projektu "DOBRY START" 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dla GIMNAZJALISTÓW - REKRUTACJA 2018/2019
Szkoła Branżowa I Stopnia - szkołą pozytywnego wyboru. 
Festiwal zawodów 2018 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

DLA GIMNAZJALISTÓW                   

 

 Wyniki matur 2017/18
(cały czas powyżej średniej krajowej)
   III LO zdało - 98,6%                              śr. krajowa 90%
(jedna osoba nie zdała matematyki)
Technikum Nr 1 zdało - 93,7%                 śr. krajowa 79%
 

 Wyniki Matur z ubiegłych lat  
 

Szkoła w obiektywie kamery  - filmy 

 ................................................................................................................................................................................... 

Historia szkoły Patron szkoły Biblioteka szkolna
 W 1937 roku organizacje polityczne i władze powiatowe Buska wydały zgodę na wybudowanie w mieście "Domu Strzelca". W budynku znaleźć miały swe lokum : Związek Strzelecki... Kiedy w roku 1456 przybył do Torunia kupiec z Krakowa Mikołaj Kopernik, syn Jana, miasto to wyglądało zapewne wspaniale. Toruń był okalany potężnymi murami, basztami i bramami ... Biblioteka posiada w swoich zasobach bogaty księgozbiór (18000 woluminów) literatury pięknej (polskiej i obcej) literatury popularno- naukowej z różnych dziedzin wiedzy.
Samorząd Uczniowski koła zainteresowań Pedagog

Szkołę tworzy przede wszystkim młodzież, dlatego jej udział w rządzeniu jest raczej oczywisty. Dlatego powoływane zostają samorządy uczniowskie, reprezentujące całą społeczność....

Uczniowie naszej szkoły rozwiją swoje talenty i zainteresowania w wielu kołach przedmiotowych i artystycznych, organizacjach i klubach uczniowskich Nowoczesna szkoła, chcąc w pełni zrealizować funkcje dydaktyczne i wychowawcze musi zorganizować wszechstronną opiekę nad uczniami. Jedynie połączenie funkcji ...