Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Samorząd Uczniowski 2021/2022

 

 Skład Samorządu Uczniowskiego:

 

  Przewodniczący:

Aleksandra Borzęcka

  Zastępcy przewodniczącego:

 Aleksandra Maj, Filip Gunia, Natalia Litwińska

 Skarbnik: Amelia Przeniosło

Protokolant: Giulia Gruchała, Ola Lubacha

  

 

 

“Marzenie staje się celem, kiedy zostaje podjęte działanie w kierunku jego spełnienia”- Bo Bennett