Samorząd Uczniowski 2020/2021

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  Przewodniczący:

Julia Dybko

  Zastępcy przewodniczącego:

Wiktoria Szymańska, Klaudia Pudło, Klaudia Rajczewska

 

  Sekretarz: Aleksandra Majcherczak      Skarbnik: Maksym Władny

Protokolant: Giulia Gruchała