SZCZĘŚLIWY NUMEREK I SZCZĘŚLIWY DZIEŃ

    1.     Codziennie rano przedstawicielka Samorządu Szkolnego lub w razie
           jej  nieobecności osoba przez nią wyznaczona będzie losować
           Szczęśliwy Numerek.

2.     Osoba, która ma ten numer w dzienniku w dniu wylosowania Szczęśliwego Numerka jest zwolniona z odpowiedzi ustnej i pisemnej (niezapowiedziana kartkówka) oraz z oceny odrobionej bądź nieodrobionej pracy domowej.

3.     Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z ZAPOWIEDZIANYCH kartkówek, sprawdzianów, testów!

4.     Uczeń może w tym dniu odpowiadać jeśli chce.

5.     Szczęśliwy Numerek dotyczy osób z dziennika bieżącej lekcji.

6.     Szczęśliwy Dzień to losowanie, które odbywa się raz w miesiącu.

7.     Przedstawicielka Samorządu Szkolnego lub w razie jej nieobecności osoba przez nią wyznaczona będzie losować Szczęśliwy Dzień miesiąca.

8.     W tym dniu nie będzie losowania Szczęśliwego Numerka, ponieważ wszyscy uczniowie mają swój SZCZĘŚLIWY DZIEŃ bez niezapowiedzianego pytania, kartkówek i prac domowych.

9.     Szczęśliwy Dzień powstał z pomocą Pana Dyrektora z uwagi na osoby, które mogą nie zostać wylosowane w ciągu miesiąca podczas losowania Szczęśliwego Numerka.