Samorząd Uczniowski 2019/2020

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  Przewodniczący:

Oskar Niciarz

  Zastępcy przewodniczącego:

Martyna Adamczyk, Natalia Madej, Weronika Domagała

  Sekretarz: Wiktoria Szymańska           Skarbnik: Julia Dybko