Samorząd Uczniowski 2017/2018

Sklad Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący:

Edgar Kobos

Zastępcy przewodniczącego:

Dominika Arendarska, Natalia Madej, Katarzyna Borycka

Skarbnik:

Patrycja Strózik