Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej

przedstawiamy Ci ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 z dokładną charakterystyką kierunków i profili
oraz ze szczegółowym regulaminem rekrutacji.  

NASZA  SZKOŁA

https://view.genial.ly/606b49754059b10cf8a6d276/guide-ekonomik

TECHNIKUM
kierunki kształcenia:

Ekonomiczny
Hotelarski
 Żywienia i Usług Gastronomicznych 
Usług Fryzjerskich

 • Nauka trwa pięć lat. Szkoła kończy się maturą i egzaminem  zawodowym.

   Technik ekonomista:
  - sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
  - ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
  - prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
  - technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.

Technik hotelarstwa 
 Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik hotelarstwa, organizator usług cateringowych, sekretarka, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, steward, stewardessa, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, inspektor piętra hotelowego, bufetowy (barman), pokojowa.
Technik Hotelarstwa 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 
 Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik żywienia i gospodarstwa domowego, organizator usług cateringowych.

 Technik Usług Fryzjerskich 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

bloki programowe:

 
- biologiczno-sportowy (j. obcy, biologia)*  zwiększona ilość godzin WF
- matematyczno - fizyczny  (j. obcy, matematyka, fizyka, lub geografia)* 
* przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 Nauka cztery lata i kończy się maturą.

DOKUMENTY WYMAGANE DO LICEUM I TECHNIKUM:
podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.
Kandydaci dostarczają bezpośrednio po otrzymaniu świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej (lub kopie) oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 Wyniki Matur z ubiegłych lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

zawody, w których nauka trwa 3 lata:
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik,
- sprzedawca,
- kucharz,
- pracownik obsługi hotelowej i inne z oferty szkoły.

ARTYKUŁ O WYBORZE SZKÓŁ

Stereotyp zawodówki przeszedł do przeszłości

 • DOKUMENTY WYMAGANE DO SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA:

podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, umowa z pracodawcą
o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Szkoła posiada bardzo dobrą kadrę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Mamy dobrze wyposażone pracownie: ekonomiczną, informatyczną z dostępem do internetu, gastronomiczną oraz nowoczesną pracownię do nauki języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących z dostępem do internetu.

Zapewniamy naukę języków obcych:

- j. angielski,
- j. niemiecki,

Młodzieży pozamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internacie  (Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia).

 

Regulamin rekrutacji uczniów 2021/2022