Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Drogi Absolwencie Szkoły Podstawowej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

NABÓR ELEKTRONICZNY - LINK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przedstawiamy Ci ofertę edukacyjną na rok szkolny 2023/2024 z dokładną charakterystyką kierunków i profili
oraz ze szczegółowym regulaminem rekrutacji.  

NASZA  SZKOŁA

https://view.genial.ly/606b49754059b10cf8a6d276/guide-ekonomik

 

 

TECHNIKUM
kierunki kształcenia:

Ekonomiczny
Hotelarski

Nauka trwa pięć lat. Szkoła kończy się maturą i egzaminem  zawodowym

Technik ekonomista - to proste!
W naszej szkole nauczysz się:

- sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
- ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
- prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
 technik ekonomista, pracownik biurowy, pracownik biura rachunkowego, doradca podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.

Technik hotelarstwa –  co roku otwierają się nowe możliwości!
Po ukończeniu szkoły będziesz umieć:
 - korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 - fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w   różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
- posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego   i branżowego,
- organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy,
- organizować usługi turystyczne i rekreacyjne.
Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, steward, stewardessa, organizator usług cateringowych, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny, inspektor piętra, bufetowy (barman), pokojowa, pracownik samorządowy w wydziale turystyki.


                              LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
bloki programowe:
-
matematyczno - fizyczny  (j. obcy, matematyka, fizyka, lub geografia)* 
-
biologiczno-sportowy (j. obcy, biologia)*  zwiększona ilość godzin WF (samoobrona)
 

                                 Nauka cztery lata i kończy się maturą.

DOKUMENTY WYMAGANE DO LICEUM I TECHNIKUM:
podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie, orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu.
Kandydaci dostarczają bezpośrednio po otrzymaniu świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej (lub kopie) oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, karta zdrowia ucznia lub rezygnacja z opieki medycznej w szkole.
 Wyniki Matur z ubiegłych lat

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

zawody, w których nauka trwa 3 lata:
- fryzjer,
- piekarz,
- cukiernik,
- sprzedawca,
- kucharz,
- pracownik obsługi hotelowej i inne z oferty szkoły,
- ślusarz,
- elektromechanik samochodowy.

DOKUMENTY WYMAGANE DO SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA:
podanie, dwa zdjęcia podpisane na odwrocie,  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, umowa z pracodawcą
o pracę w celu przygotowania zawodowego, karta zdrowia ucznia lub rezygnacja z opieki medycznej w szkole.

Szkoła posiada bardzo dobrą kadrę nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Mamy dobrze wyposażone pracownie: ekonomiczną, informatyczną z dostępem do internetu, gastronomiczną oraz nowoczesną pracownię do nauki języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących z dostępem do internetu.

Zapewniamy naukę języków obcych:
- j. angielski,
- j. niemiecki,

Młodzieży pozamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internacie  (Istnieje możliwość dofinansowania kosztów wyżywienia).

ARTYKUŁ O WYBORZE SZKÓŁ

 Regulamin rekrutacji uczniów 2024/2025