6 kroków,
 
   które powinieneś wykonać,
aby zdobyć dobre wykształcenie

  1. Rozsądnie podejmij decyzję.
 

Wybierz ZSP Nr 1 w Busku-Zdroju.
Zaufaj naszemu doświadczeniu,
umiejętnościom i potencjałowi.

 2. Świadomie rozwijaj własne możliwości pod okiem
     kompetentnych i doświadczonych nauczycieli.

Wyniki matur 

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych publikowanym
przez Perspektywy ( 10.01 2017r.)
Technikum Nr 1 w Busku-Zdroju zajęło pierwsze  w powiecie buskim.
 
Jesteśmy szkołą sukcesu!
W badaniach instytucji niezależnych dotyczących Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD)
 uzyskujemy dodatnią wartość wskaźnika, co oznacza ponadprzeciętną, w skali kraju,
 efektywność nauczania w naszej szkole i rozwijanie potencjału uczniów.

   3. Wytrwale zmierzaj do celu.

Na najlepszych zawsze czekają stypendia Premiera, Starosty i Dyrektora Szkoły

 Stypendyści Dyrektora Szkoły

 4. Korzystaj z atrakcyjnych form pracy.

 ► spotkania z ciekawymi ludźmi,
klasa I h    Klasa II h

 5. Aktywnie buduj swój sukces.   Nigdy nie bądź bierny,
       trzymaj się przyjętych priorytetów.

 Złota księga absolwentów

6. Konsekwentnie realizuj strategię,
nie tylko podczas lekcji,  ale także na zajęciach pozalekcyjnych.

Projekt Moje Finanse

Pamiętaj! O przyszłości pomyśl już dziś, spędzisz w niej resztę życia.