Stypendia Dyrektora
W dniu 20.01.2017r. Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Bilewski wręczył stypendia 57 uczniom. Gratulując uczniom, poinformował, iż stypendia przyznane zostały uczniom, którzy uzyskali na pierwsze półrocze średnią ocen co najmniej 4,75.


Najwyższą średnią ocen uzyskała Monika Sanecka z klasy IIIw (5,33)


Wśród uczniów IIILO najwyższą ocenę uzyskała Prasek Sara ucz. kl. IIIB (5.1).


Wśród uczniów Technikum Nr 1 najwyższą ocenę uzyskała Daniel Justyna ucz. kl. III e (5.25).


Pięcioro maturzystów otrzymało stypendia za wyniki w sporcie. Już czterokrotnie z rzędu ZSP1 wygrywa współzawodnictwo powiatowe o tytuł "Najlepsi w sporcie".