Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs na 
   Znalezione obrazy dla zapytania gify swiateczne boze narodzenie animowane
Najładniejszą dekorację świąteczną sali lekcyjnej
 

 

 

 

 
 

 

Cele konkursu: 
  - uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale lekcyjne;
  - motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy;
  - stworzenie przyjemnej, świątecznej atmosfery w szkole. 
 Regulamin: 
 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski. 
Znalezione obrazy dla zapytania gify swiateczne boze narodzenie animowane 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas:
      III LO, Technikum Nr 1,  oraz ZSZ Nr 1.
 
 3. Jedną salę lekcyjną mogą udekorować dwie klasy. 
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest udekorowanie klasy    
      ozdobami świątecznymi, zrobienie gazetki szkolnej z informacją o
      świętach oraz poinformowanie samorządu szkolnego do dn. 19.12.2016r. do godz.8.oo. 
 5. Do wykonania ozdób można używać dowolnych materiałów (zakaz używania taśmy dwustronnej!). 
 6.  Ocenie podlegać będzie dekoracja oddająca atmosferę Świąt  Bożego Narodzenia w tym min. samodzielność  wykonania ozdób
  i  gazetki, pomysłowość,  wkład pracy, estetykę wykonania.
7. Sale oceniać będzie specjalnie powołana komisja.
 8.  Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych punktów.
 
9. Klasy, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają nagrody.
10. Sale oceniane będą 19 grudnia 2016r. (poniedziałek).

W dniu 19 grudnia 2016r. Komisja dokonała oceny sal. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone i nagrody wręczone 22 grudnia 2016r.


Konkurs na najładniej udekorowaną klasę Znalezione obrazy dla zapytania boze narodzenie animowany gif