"Jed­nak już od sa­mego początku wy­tycza­liśmy swo­je dro­gi na osob­nych, cho­ciaż uzu­pełniających się mapach.  " - Jonathan Carroll

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 roku o godzinie 830  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju miało miejsce oficjalnie rozpoczęcie  nowego roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość została poprzedzona mszą św. w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

 Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski powitał Sekretarza Powiatu Buskiego  
Pana Jerzego Służalskiego, Grono Pedagogiczne, rodziców oraz uczniów,
a w szczególności uczniów klas pierwszych.

  

Pan Sekretarz Jerzy Służalski wręczył stypendium Starosty Buskiego, dwóm uczennicom: Paulinie Gronostaj (kl.III b - średnia 5,36)
 
Aleksandrze Socha (kl. IV h- średnia 5,21).

 

 

 

Do ZSP1 będzie uczęszczać 624 uczniów.
Do III LO 236 uczniów, Technikum Nr 1 - 306 uczniów i do ZSZ - 82 uczniów.


 

  Do pierwszej klasy w III LO przyjęto 76 ucz., Technikum Nr 1 - 81 ucz. i do ZSZ - 33 uczniów.

 

 

http://busko.com.pl/_galeria.php?cid=158&album=2320