Jeśli chcesz zdobyć pieniądze za wiedzę
weź udział i odnieś sukces w następujących konkursach i olimpiadach:

Wykaz Konkursów i Olimpiad 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach:

- http://www.sejmik.kielce.pl/

- http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/

 

 
Z tym komunikatem mieli okazję zapoznać się wszyscy uczniowie w stosownym czasie. Tylko nieliczni podjęli próbę skorzystania z oferty. Ci uczniowie naszej szkoły, którzy złożyli wnioski, spełnili kryteria przyznania stypendium i  stypendia otrzymali.
Nasi stypendyści.
Następna taka możliwość prawdopodobnie za rok.
Wszystkim stypendystom GRATULUJEMY.