226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Ustawa rządowa uchwalona 3 maja 1791r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.). Konstytucja 3 maja likwidowała wady systemu politycznego opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty ograniczając jednocześnie prawa tych drugich. Stawiała również chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja miała swoich zwolenników jak i przeciwników, których działanie w późniejszych latach doprowadziło do kolejnych zaborów i upadku Rzeczypospolitej. 28 kwietnia 2017r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poprzez dziennikarską relację, uczniowie którzy wcielili się w rolę korespondentów przenosili nas w czasie do: Warszawy, Paryża i Moskwy gdzie w rozmowach z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, hetmanem Szczęsnym Potockim, Maksymilianem Robespierrem i carycą Katarzyną II próbowali przybliżyć nastrój tamtych wydarzeń. Na zakończenie Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Bilewski wręczył flagi uczniom, najbardziej zaangazowanym w przygotowanie uroczystości. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie klas pierwszych: Patrycja Strózik, Karolina Kępa, Dominika Styczeń, Kamil Sobczyk i Patryk Leszczyński.

                                                                                                                                             Agnieszka Bałaga

 

                                                                 Agnieszka Dragan i Aleksandra Maciąg 

 

                                                

                                                                 Julia Miklaszewska - Słoneczna TV

 

    Arkadiusz Lech - korespondent (sejm w Warszawie)                       Kamil Krasa - król,

                                                                                                      Artur Łapczyński i Kamil Sobczyk-ochrona

 

  

       Kacper Markowski - hetman Szczęsny Potocki                                 

   

 Karolina Kępa - korespondentka z Moskwy,                                   Patrycja Strózik - korespondentka z Paryża                     

 Karolina Sieradzka - caryca Katarzyna II                                        Patryk Leszczyński - M. Robespierre

  

                  Aleksadra Musialik                                                                             Kamila Nowak 

 

 Katarzyna Ziętarska i Dominika Styczeń                                                     Michalian Rzymkiewicz

  

                                                                                                                                 wręczenie flag    

 

                    wspólne zdjęcie z Panem Dyrektorem i opiekunami p.Agnieszką Bałagą i p.Andrzejem Żądło.