Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

„Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”.

Oskar Kolberg

Niech znów popłynie z serca śpiew pokoleń!

     „Wieczór z pieśnią i poezją patriotyczną” stał się już cyklicznym świętem społeczności naszej szkoły z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców Buska-Zdroju. Już po raz dziesiąty w dniu 10 listopada 2016 roku spotkaliśmy się na patriotycznym śpiewaniu. Taka forma wieczornicy stała się wydarzeniem artystycznym, w czasie którego wszyscy uczestnicy tworzą patriotyczny spektakl, będący jednocześnie piękną lekcją patriotyzmu.
    Tegorocznemu spotkaniu przewodziły słowa „NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA…”. Wiersze recytowane przez młodzież mówiły o historii symboli Rzeczpospolitej Polskiej – orła białego, biało-czerwonych barw i „Mazurka Dąbrowskiego”, a także o pięknie ojczystej ziemi i miłości
do niej.

Śpiewane pieśni legionowe, żołnierskie i patriotyczne przypominały dawne czasy, przywoływały bohaterskie czyny naszych dziadków i pradziadków, budziły wspomnienia.
Te pieśni łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i jedności, poczucie przynależności do ojczyzny, za którą kiedyś tak wielu oddało swe życie. Niech zbliżają nas do siebie i w dalszym ciągu dostarczają nam chwil wzruszeń. Niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla najmłodszych Polaków, niech będą szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii.
       Wieczornicę rozpoczął pan Dyrektor Andrzej Bilewski, witając zaproszonych gości
i wszystkich uczestników uroczystości. Przypomniał także nasze pierwsze spotkania oraz ich główną ideę, czyli radosne świętowanie Dnia Niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas państwo kombatanci, Starosta Buski - pan Jerzy Kolarz, Burmistrz naszego miasta - pan Waldemar Sikora i wielu innych znamienitych gości. Jak co roku nie zabrakło również harcerzy
i zuchów wraz z opiekunami. 


     Spotkanie rozpoczęło się pantomimą o tematyce historycznej, ukazującą losy Polski pod zaborami oraz odzyskanie niepodległości. Wykonały ją uczennice: Ola Pamuła i Karolina Kępa
z klasy I C oraz Wiktoria Chrobot i Paulina Rzepecka z klasy II B. 


     Piękne teksty o naszej ojczyźnie recytowali: Weronika Mołas (klasa II A), Dominika Styczeń (klasa I A) i Kamil Krasa (klasa II e).

     Piosenkę Marka Grechuty „Ojczyzna” zaśpiewała Anita Brzostkiewicz z klasy I A.

Swym śpiewem wzruszyli także publiczność Maria Szpadkowska z klasy I h i Filip Wieczorek uczeń klasy IV g.  


To właśnie Filip wraz z Piotrem Lubachą z klasy III B akompaniowali śpiewającym na akordeonach.

W tym roku gościliśmy także absolwenta naszej szkoły – Michała Jewiarza, który zaśpiewał piosenkę pt: „Nie zobaczysz matko syna”. 

 Przepiękne slajdy ukazujące naszą historię, krajobrazy polskie i archiwalne zdjęcia poprzednich patriotycznych wieczorów prezentowały uczennice klasy III h – Daria Majewska i Karolina Studziżur.
     Na zakończenie pan Dyrektor podziękował wszystkim gościom za tak liczne przybycie
na uroczystość i wręczył gościom na pamiątkę spotkania książki pt’: „Hymny polskie”. 

    Patriotyczny spektakl, w reżyserii pani Anety Wójcikiewicz, został doceniony przez publiczność i nagrodzony owacjami na stojąco. Scenografię przygotowały: Mirosława Gajda
i Izabella Zaręba, o oprawę muzyczną zadbali: Aneta Wójcikiewicz, Andrzej Żądło, Mirosława Gajda. Choreografię przygotowała Ewa Dytkowska, a oprawę multimedialną: Angelika Bilewska
i
Wioletta Czupryna-Kopeć. Osoby zaangażowane w organizowanie tej uroczystości przez kolejne lata, również otrzymały od pana Dyrektora pamiątkowe książki.


Śpiewajmy więc i przekazujmy te pieśni następnym pokoleniom.

Zaśpiewajmy je znowu za rok w jeszcze szerszym gronie.