Samorząd Uczniowski 2018/2019

Skład Samorządu Uczniowskiego:

  Przewodniczący:

Oskar Niciarz

  Zastępcy przewodniczącego:

Dominika Arendarska, Natalia Madej, Weronika Domagała

  Sekretarz: Martyna Adamczyk               Skarbnik: Natalia Skrzypek