Planując swoją przyszłość warto odwiedzić następujące strony: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: http://www.wup.kielce.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju:

http://busko.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/

 

EURES Polska:  http://www.eures.praca.gov.pl  

Europass: http://www.europass.cedefop.europa.eu/pl   

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.frse.org.pl  

Klucz do kariery: http://www.kluczdokariery.pl  

Ochotnicze Hufce Pracy:  http://www.ohp.pl  

Portal Perspektywy: http://www.perspektywy.pl  

Serwis Sieci Centrów Wolontariatu: http://www.wolontariat.org.pl  

Bazy.ng.pl (baza fundacji, stowarzyszeń): http://bazy.ngo.pl   

          Publiczne Służby Zatrudnienia - www.psz.praca.gov.pl

        Oto uczelnie: http://otouczelnie.pl 

 

Przydatne linki: