KOŁO MŁODYCH EKOLOGÓW

1.Do Koła Młodych Ekologów należy 14 uczniów z klas II B i II C III LO
2. Cele działalności Koła Młodych Ekologów to:
- rozbudzanie świadomości ekologicznej,
- kształtowanie kultury proekologicznej i przekonania o wpływie każdego człowieka na stan środowiska przyrodniczego,
- uzyskanie wiadomości dotyczących ekologii i ochrony środowiska,
- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
- zrozumienie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka,
- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
- organizowanie czasu wolnego uczniów.
3. W I okresie roku szkolnego 2019/2020 członkowie Koła:
- Wzięli udział w zajęciach terenowych w Buskim Parku Krajobrazowym- rozpoznawali drzewa i krzewy w naszym mieście
 
 
 
 
- Rozpoznawali zioła stosowane jako przyprawy w naszej kuchni, poznali ich zastosowanie i znaczenie, degustowali ziołowe herbatki,
- Badali stan czystości powietrza w naszej okolicy za pomocą Tzw. skali porostowej
- Zorganizowali i przeprowadzili w szkole zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych (zebrano 14 kg)
- Przygotowywali się do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej(etap szkolny);12 uczniów – członków Koła 9 stycznia 2020 r. wzięło w niej udział
- Dyskutowali o znaczeniu i oznakowaniu żywności ekologicznej, o rodzajach diet stosowanych w żywieniu człowieka
- 14.01.2020 r. wzięli udział w spotkaniu z p. Dariuszem Wiechem-starszym specjalistą ds. ochrony przyrody, pracownikiem Zespołu Świętokrzyskich
 i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach, który wygłosił prelekcję nt. Formy ochrony przyrody na Ponidziu
- Opiekowali się ogródkiem szkolnym i pracownią przyrodniczą.
 

Członkowie Koła Młodych Ekologów w czasie warsztatów "Otwieramy serce przed Tobą..." - sekcja serca ssaka podczas obchodów Dnia Nauki Polskiej.

opiekun KME: Renata Sowińska