W związku z planowanym zakupem tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
     Proszę o uwzględnienie jedynie tonerów i tuszy oryginalnych producenta drukarek, zamienniki nie będą brane pod uwagę. Jeżeli występują w dwupakach lub w czteropakach jedna sztuka dotyczy jednego kompletu.
       W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
     Oferty prosimy składać do dnia 14.02.2012 r. do godz. 1000 ( e-mail, bądź fax na adres j/w.).
 

Zaproszenie

 Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2