BIESZCZADY- WYCIECZKA ZA FREKWENCJĘ 2015 

Kraków - w nagrodę

Wycieczka w nagrodę - Ojcowski Park Narodowy

Wycieczka za frekwencję klasy IB  -  Inwałd 2013

KONKURS  NA  NAJWYŻSZĄ  FREKWENCJĘ 
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczestniczą 
w konkursie na najwyższą frekwencję.
 1.      Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę                       w formie dofinansowania do wycieczki:
a)  (dotyczy Technikum i LO):
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – I,
 (zwrot kosztów wynajęcia autokaru na 1 dniową wycieczkę – do 300 km.),
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach II – V  - jw.,
          b) (dotyczy ZSZ)
               -          za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V
                                 uwaga:  frekwencja nie może być niższa niż 90%,
          c) (dotyczy wszystkich uczniów ZSP1)
               - za 100% frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V  dla uczniów klas, które nie otrzymały w/w nagrody. 
2.     Za niską frekwencję uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów.
Frekwencja 60% (liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do ostrzeżenia o skreśleniu z listy uczniów). Ostrzeżenie o skreśleniu z listy, nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Frekwencja 50% skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zgodne z planem dnia zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin.

3.     Za niską frekwencję uczeń niepełnoletni może zostać ukarany zgodnie z Regulaminem Nagradzania i Karania uczniów ZSP1.
Frekwencja 50% - liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do skierowania wniosku do właściwego urzędu gminy lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców  ucznia.
 Nieobecności usprawiedliwiamy w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił, zgodne z planem dnia, zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia opuszczonych w ten sposób godzin.
UWAGA!

Szczegółowa frekwencja  wszystkich klas za poszczególne miesiące umieszczana jest na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

Wyniki konkursu
w I półroczu 2017/18  

 WRZESIEŃ

III Liceum Ogólnokształcące  - kl.IB,  frekwencja - 96,36%

Technikum Nr 1 - Kl. IIe, frekwencja - 97,83%

Szkoła Branżowa - kl.I bw, frekwencja - 91,90%

PAŹDZIERNIK

 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - kl. IB, frekwencja - 94,98%

TECHNIKUM - kl. IIe, frekwencja - 96,04%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. I bw, frekwencja - 88,96%

LISTOPAD

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - IB, frekwencja -94,65%

TECHNIKUM - kl.IIe, frekwencja - 95,67%

SZKOŁA BRANŻOWA - kl. I bw, frekwencja - 90,77%

 

 

 

 

Podsumowanie konkursu
za I półrocze

W Konkursie na Najwyższą Frekwencję zwyciężyły następujące klasy: