BIESZCZADY- WYCIECZKA ZA FREKWENCJĘ 2015 

Kraków - w nagrodę

Wycieczka w nagrodę - Ojcowski Park Narodowy

Wycieczka za frekwencję klasy IB  -  Inwałd 2013

KONKURS  NA  NAJWYŻSZĄ  FREKWENCJĘ 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 uczestniczą 
w konkursie na najwyższą frekwencję.
 1.      Za wysoką frekwencję klasa może otrzymać nagrodę                       w formie dofinansowania do wycieczki:
a)  (dotyczy Technikum i LO):
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – I,
 ( zwrot kosztów wynajęcia autokaru na 1 dniową wycieczkę – do 300 km.),
-         za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach II – V  - jw.,
          b) (dotyczy ZSZ)
               -          za najwyższą frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V
                                 uwaga:  frekwencja nie może być niższa niż 90%,
          c) (dotyczy wszystkich uczniów ZSP1)
               - za 100% frekwencję uzyskaną w miesiącach IX – V  dla uczniów klas, które nie otrzymały w/w nagrody. 
2.     Za niską frekwencję uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów.
Frekwencja 60% (liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do ostrzeżenia o skreśleniu z listy uczniów). Ostrzeżenie o skreśleniu z listy, nie dotyczy uczniów przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Frekwencja 50% skutkuje skreśleniem z listy uczniów.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił zgodne z planem dnia zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin.

3.     Za niską frekwencję uczeń niepełnoletni może zostać ukarany zgodnie z Regulaminem Nagradzania i Karania uczniów ZSP1.
Frekwencja 50% - liczona po upływie miesiąca lub narastająco od początku roku  szkolnego jest podstawą do skierowania wniosku do właściwego urzędu gminy lub do sądu rodzinnego o wyciągnięcie konsekwencji wobec rodziców  ucznia.
 Nieobecności usprawiedliwiamy w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił, zgodne z planem dnia, zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia opuszczonych w ten sposób godzin.
UWAGA!

Szczegółowa frekwencja  wszystkich klas za poszczególne miesiące umieszczana jest na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.

Wyniki konkursu
w I półroczu 2016/17  

 WRZESIEŃ

III Liceum Ogólnokształcące  - kl.IC,  frekwencja - 96,87%

Technikum Nr 1 - kl.Ie,  frekwencja - 96,56%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kl.Iw, frekwencja - 92,25%

PAŹDZIERNIK

III Liceum Ogólnokształcące - kl. IC, frekwencja -94,10%, łączna frekwencja za wrzesień i październik - 95,49%

Technikum Nr 1 - kl.Ie, frekwencja - 97,66%, łączna za wrzesień i październik - 97,11%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa -  kl. Iw, frekwencja - 88,19%, łączna za wrzesień i październik - 90,22%

LISTOPAD

III Liceum Ogólnokształcące - kl. IC, frekwencja - 93,64%, łączna za 3 miesiące - 94,87% 

Technikum Nr 1 - kL. Ie, frekwencja - 95,21%, łączna za 3 miesiące - 96,48%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kl. Iw, frekwencja- 92,61%, łączna za 3 miesiące - 91,02%

GRUDZIEŃ

III Liceum Ogólnokształcące - kl. II B, frekwencja - 93,43%,
łączna za 4 miesiące:
IIB - 94,44%
IB   - 94,32%
IC   - 94,32%
IIIB - 92,84%

IIIC - 91,07%.
Technikum Nr 1 - kl.Ie, frekwencja -98,07%,
łączna za  4 miesiące:
Ie  - 96,88%
IIe - 93,02%
Ig  -  91,60%
IVh - 91,00%.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 - kl. Iw, frekwencja -89,58%,
łączna za 4 miesiące:
Iw  - 90,66% 

STYCZEŃ

III Liceum Ogólnokształcące - kl. ICLO - 93,93%, kl. IBLO - 93,71%

Technikum Nr1 - kl. Ie - 96, 31%, kl.IIe - 92,48%

Zasadnicza  Szkoła  Zawodowa - kl.Iw -90,30%  

Podsumowanie konkursu
za I półrocze

W Konkursie na Najwyższą Frekwencję zwyciężyły nastepujące klasy:

IIILiceum Ogólnokształcące - kl. ICLO - frekwencja-93,93%

Technikum NR 1- kl. Ie - frekwencja - 96,31%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kl. Iw - frekwencja - 90,30%

Uczniowie każdej z wymienionych klas otrzymują  nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki.

GRATULUJEMY!!!

Zachęcamy do rywalizacji w II półroczu.

WYNIKI KONKURSU W II PÓŁROCZU 

LUTY

III LO - klasa I A - frekwencja 94,64%

Technikum Nr 1- klasa I e - frekwencja 97,39%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa Iw - frekwencja 89,81%

MARZEC

III LO - klasa I B - frekwencja 91,65% 

Technikum Nr 1 - klasa Ie - frekwencja 96,25%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa Iw - frekwencja 87,95%

Łącznie za luty i marzec najwyższą frekwencję mają klasy:

IA - LO - 92,53%

Ie - technikum - 96,82%

Iw - ZSZ - 88,88%

KWIECIEŃ

Ie - 96,83%

IA - 92,71%

IIIe - 91,78%

IB - 90,96%

Iw -90,94%

 

wyniki konkursu po 3 miesiącach

III LO - klasa I A - frekwencja 92,59%

Technikum Nr 1 - klasa Ie - frekwencja 96,83%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Iw -  frekwencja 89,57%

 

 MAJ

Ie - 96,84%

IA - 93,24%

IC - 91,57%

IB - 91,05%

Podsumowanie Konkursu o Najwyższą Frekwencję

Klasa Ie (frekwencja- 96,84%) i klasa IA (frekwencja - 93,24%) zwyciężyły w konkursie i otrzymują nagrodę w postaci dofinansowania do wycieczki!

GRATULUJEMY !!!