REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
„WIEDZY O SZKOLE” 
Z OKAZJI OBCHODÓW 50-LECIA SZKOŁY.

 I. Cele konkursu:

 ·         poszerzenie wiedzy dotyczącej historii szkoły i jej absolwentów
 ·         promowanie szkoły i jej kierunków kształcenia w środowisku
 
II. Tematyka konkursu:
  • zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem szkoły na przestrzeni lat.
III. Uczestnicy konkursu
  • Konkurs adresowany jest do uczniów  klas LO, Technikum i ZSZ wchodzących w skład ZSP Nr 1
IV. Organizacja konkursu
 
1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
 
etap I : test pisemny ( czas 15 min.) odbędzie się dn.15.03 o godz.8.00 do 8.15 (1 godzina lekcyjna)
etap II: najlepsi uczniowie wyłonieni w I etapie zmierzą się odpowiadając na pytania komisji konkursowej.
 
2. Uczniowie otrzymają oceny z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie i historia i społeczeństwo
 
3. Najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe, gadżety oraz pochwały  Dyrektora Szkoły.
 
4. Wyniki I etapu konkursu zostaną ogłoszone przez szkolny radiowęzeł i na stronie internetowej szkoły.
 
    Wyniki II etapu konkursu ogłosi komisja konkursowa.
 
5. Rozdanie nagród nastąpi podczas podsumowania Obchodów 50-lecia Szkoły.
  
Organizatorzy konkursu
Agnieszka Bałaga 
Maria Drożdżowska
Mariusz Żabiński