„Musimy mieć wytrwałość i ponad wszystko wiarę w siebie. Musimy być pewni, że mamy do czegoś talent…” Marie Curie- Skłodowska

Rozpoczynamy !!!

Wychowawca : Paweł Karolczak

BIOLOGIA I SPORT TO NASZA PASJA!!!!!!