Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w klasie Ih i Ie

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowanego przez
Staropolską Akademię Nauk w Kielcach
w dniu16 lstopada 2023 r. braliśmy udział w wenibarium:
 
„Zintegrowany System Kwalifikacji - most między edukacją a rynkiem pracy”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
       Celem zajęć byl zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z ideą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który dotyczy zarówno dorosłych uczących się i rozwijających swoje kompetencje przez całe życie, jak również młodych osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy.
 
      Uczniowie dowiedzieli się, jak korzystać z zasobów ZSK, aby świadomie zaplanować swoją karierę zawodową i rozsądnie podejmować decyzje zawodowe.