"Europa dla młodzieży"

W dniu 09.05.2012 . w Kielcach w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się konferencja pt. "Europa dla młodzieży". Organizatorem był dr Czesław Siekierski poseł do Parlamentu Europejskiego. W spotkaniu brała udział grupa uczennic z I klasy Technikum hotelarskiego, należących do Szkolnego Klubu Europejskiego działającego w ZSP 1 wraz z opiekunką p. Barbarą Cieplińską. Uczestników konferencji powitał dr Adam Stoksik, następnie głos zabrał dr Czesław Siekierski, który wygłosił referat nt. "Osiem lat Polski w Unii Europejskiej - doświadczenia. Perspektywa finansowa 2014 - 2020." Uczniowie w trakcie konferencji zostali zapoznani z możliwością pracy w UE.  Następnie uczestnicy zostali poczęstowani pysznym obiadem.


Dr Adam Stoksik                                        Dr Czesław Siekierski


        Pani Małgorzata Muzoł                                      prof. dr hab. Kazimierz Kik               Dr Czesław Siekierski oraz dr Adam Stoksik wraz z uczennicami klasy I h.


Uroczysty obiad po zakończonej konferencji.