W związku z planowanym zakupem tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Proszę o uwzględnienie jedynie tonerów i tuszy oryginalnych producenta drukarek, zamienniki nie będą brane pod uwagę. Jeżeli występują w dwupakach lub w czteropakach jedna sztuka dotyczy jednego kompletu.
W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty prosimy składać do dnia 30.01.2014r. do godz. 1000 (na adres e-mail: zsp1busko6@wp.pl).

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2