Oferujemy naszym czytelnikom

 

 1. Stale uzupełniany księgozbiór liczący ok. 18000 woluminów, a w nim:
  • lektury obowiązkowe (w ilości wystarczającej na co najmniej jedną klasę),
  • nowości rynkowe w postaci powieści obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, kryminalnych i sensacyjnych,
  • klasykę literatury polskiej i obcej także dziecięcej,
  • poezję,
  • literaturę popularno - naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy,
  • najnowsze słowniki, encyklopedie, monografie i kompendia, słowniki językowe,
  • najnowszą literaturę dotyczącą regionu świętokrzyskiego,
  • literaturę na temat Unii Europejskiej,
  • materiały dotyczące patrona szkoły,
  • informatory maturalne.
 2. Czasopisma dla nauczycieli i uczniów (6 tytułów).
 3. Bogaty zbiór przepisów prawa oświatowego oraz dotyczących awansu zawodowego.
 4. Zbiory multimedialne obejmujące:
  • ekranizacje lektur,
  • encyklopedie multimedialne,
  • programy do nauki języków obcych,
 5. Materiały dydaktyczne na zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej,
 6. Materiały dydaktyczne na zajęcia wychowawcze,
 7. Scenariusze godzin wychowawczych.
 
 
Księgozbiór w bibliotece został sklasyfikowany według
 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD),
 
która wprowadza podział wszystkich dziedzin wiedzy na 10 działów głównych, w obrębie których występują coraz bardziej szczegółowe poddziały. Stanowi ona modyfikację Klasyfikacji Dziesiętnej Dewey'a.

Twórca systemu podziału piśmiennictwa na dziesięć działów:
amerykański bibliotekarz Melvil Dewey (1851 – 1931)  

 

 

SYMBOL
DZIAŁY GŁÓWNE UKD
0
DZIAŁ OGÓLNY
1
FILOZOFIA
2
RELIGIA
3
NAUKI SPOŁECZNE
4
DZIAŁ WOLNY
5
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
6
NAUKI STOSOWANE: MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
7
SZTUKI PIĘKNE. ROZRYWKI. SPORT
8
JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
9
GEOGRAFIA. PODRÓŻE. HISTORIA

SYMBOL
PRZYKŁADY PODDZIAŁÓW UKD
5
MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
57
NAUKI BIOLOGICZNE
575
GENETYKA OGÓLNA
575.1
DZIEDZICZNOŚĆ
575.2
ZMIENNOŚĆ
575.224
MUTACJE
575.8
EWOLUCJA. POWSTAWANIE GATUNKÓW.
8
JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
81
JĘZYKOZNAWSTWO. JĘZYKI
811
POSZCZEGÓLNE JĘZYKI
811.1/.8
JĘZYKI NATURALNE
811.11
JĘZYKI GERMAŃSKIE
811.111
JĘZYK ANGIELSKI