Muzyka

 

Klasy: 1thp, 1tep, 1Bp, 1tgp, 1Ap

Witam serdecznie na kolejnej tzw. zdalnej lekcji. Dzisiaj porozmawiamy o baroku.

Temat: Jan Sebastian Bach – geniusz baroku. 

·       Ramy czasowe baroku (ok.1600 – 1750)

·       Najważniejsze cechy (monumentalizm, dynamizm, przepych, bogata ornamentyka)

·       Narodziny baletu i opery

 

Barok to nadmierna, ponadludzka wielkość, bogactwo, rozrzutność, żywiołowość, silne emocje, dynamizm, dramatyzm i bogactwo form.

Włoskie słowo barocco to synonim pokrętnego wywodu, wypaczenie dobrego smaku.

W pierwszych latach baroku rodzi się nowy gatunek muzyczny – opera.

W 1597 we Florencji wystawiono  DAFNE z muzyką Jacopa Periego, którą historia uznała za pierwsze dzieło operowe nowożytnej Europy. W 1607 powtał ORFEUSZ opera największego kompozytora włoskiego z okresu baroku Claudia Monteverdiego.

Rok 1637 to data otwarcia w Wenecji pierwszego publicznego teatru muzycznego.(W Kielcach nie ma do dzisiaj).

1635 to data rozpoczęcia działalności stałego teatru operowego na dworze króla Władysława IV Wazy. Lata 20 XVII wieku to czas gdy opery wystawiano na dworze wojewody Stanisława Lubomirskiego w Wiśniczu.

Reasumując, należy z dumą stwierdzić, że obok Włoch byliśmy pionierami tej sztuki a dziś? Zamilczmy, będzie mniejszy wstyd.

 

Muzykę tej epoki najgodniej reprezentują: Georg Fredrich Haendel (czyt.Fryderyk Hendel), który pomimo, że pochodził ze Śląska i początkowo mieszkał w Niemczech to większość życia spędził w Anglii i przez Anglików jest uznawany za ich największego narodowego kompozytora.

Zanim przejdziemy do Bacha posłuchajmy wielkiego przeboju Haendla -  Alleluja z oratorium Mesjasz.

Proponuję na YT wykonanie ROYAL CHORAŁ SOCJETY – (4.23)

https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c

Dla porównania możecie posłuchać  innych wykonań. To się nie nudzi.

G.F.Haendel został doceniony za życia, otrzymał liczne tytuły i godności a Jan Sebastian Bach? Niestety nie.

 

J.  S. Bach urodził się w 1685 r. a zmarł w 1750. Był genialnym samoukiem. Za życia lekceważony, walczący z biedą i z trudem utrzymujący liczną rodzinę zyskał uznanie kilkadziesiąt lat po swojej śmierci. Dzisiaj uznaje się Bacha za największego muzyka w dziejach nowożytnej kultury. J. S. Bach to kompozytor, organista, budowniczy instrumentów (organy), skrzypek, kapelmistrz, nauczyciel i śpiewak.

Bach nigdy nie spotkał Haendla chociaż niezwykle go cenił. Powiedział:

„Haendel to jedyny człowiek, którego chciałbym zobaczyć, nim umrę i jedyny, którym chciałbym być, gdybym nie był Bachem”.

 

Posłuchajmy teraz przebojów Bacha. Pewnie nieraz słuchaliście tych utworów, bardzo wam się podobały ale nie znaliście autora.

Proponuję najpierw słynną Arię na strunie G w wykonaniu kwartetu smyczkowego.(4.10), oczywiście YT.

Po tym romantycznym w nastroju utworze, przejdźmy do utworu organowego i monumentalnego. Posłuchajcie słynnej Toccaty i fugi d – moll. Wpiszcie: Toccata and Fugue in D minor BWV 565 (8.32).

Nawiększą zasługą Bacha była synteza najlepszych osiągnięć muzyki baroku. Połączenie głównych nurtów stylistycznych, form i technik kompozytorskich w dziełach, które do dziś stanowią niedościgły wzór i ciągle fascynują swoją finezją, potęgą i mistrzostwem konstrukcyjnym.

 

Na zakończenie polecam krótki film na Y T zatytułowany 20 faktów o Bachu(7.11).

https://www.youtube.com/watch?v=L3xEnzQs58U

 

To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i życzę nieustająco zdrowia. A.Ż.

 

KLASY: 1thp; 1tep; 1Bp; 1tgp; 1Ap

Temat: Słuchamy muzyki renesansowej.

Witam serdecznie !

Zgodnie z moją zapowiedzią z ostatniej lekcji, dzisiaj powinniśmy słuchać muzyki renesansu. Niestety, życie napisało inny scenariusz i musicie posłuchać dzieł mistrzów epoki w zaciszu swoich mieszkań.

Na początek, dla przypomnienia, krótkie kalendarium:

-- 1492 Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba – umowna data końca średniowiecza, chociaż mnie bardziej przekonuje rok 1450 i wynalezienie druku przez Jana Gutenberga

--   1501 Pierwszy druk muzyczny „ Odhecaton” Petrucci z Wenecji

 

--  XV/XVI w. Muzyka do obrzędu koronacyjnego królów polskich

--  1503 Mszał wrocławski, najstarszy polski druk muzyczny

--  1506 Statut J.Łaskiego z najstarszym drukowanym zapisem pełnego tekstu Bogurodzicy

-- 1525 Urodził się Giovanni Pierlugii da Palestrina, najwybitniejszy kompozytor muzyki renesansowej ( zm.1594)

-- 1576 Powstanie Cameraty Florenckiej, początki nowego stylu w muzyce

-- 1526 Graduał tarnowski

-- 1536 Urodził się Mikołaj Gomułka – kompozytor

-- 1543 Powstaje w Krakowie kapela rorantystów

-- 1544 Najstarszy przekaz tańcz zwanego „ polskim ‘’

-- 1559 Hymn  Modlitwa za Rzecz Pospolitą naszą i za króla

-- 1560 Śmierć Wacława z Szamotuł (ur. 1526 )

-- 1580 Szkoła kompozytorska w Rzymie

-- 1590 Powstanie opery

-- 1597 Pierwsza udokumentowana opera DAFNE J.Periego

To tyle najważniejszych dat.

Na początek posłuchajcie na YT fragmentów opery DAFNE 

https://www.youtube.com/watch?v=6ulG3gQV65s

 

Teraz posłuchajmy fragmentów muzyki polskiej z tego okresu. Mikołaj Gomułka i jego psalmy do słów J.Kochanowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=j-l_F3Z9_K0  następnie kolejne psalmy / ile chcecie /

Na zakończenie koniecznie posłuchajcie Wacław z Szamotuł

https://www.youtube.com/watch?v=K_e2aXHnmi4

 

UWAGA! Oceny jakie się pojawią, są za znajomość hymnu. Wkrótce opracuję sposoby sprawdzenia obecności w czasie rzeczywistym.

Wszystkim życzę dobrego zdrowia i do następnego kontaktu.